Hvad er ordningen?

Over 60 % af alle fjernvarmeinstallationer har fejl. Derfor kan mange opnå store besparelser ved at få tjekket fjernvarmen.

Med Fjernvarmens Serviceordning indgår du en fast aftale med et VVS-firma, der giver dine installationer et hovedeftersyn hvert sjette år og et vedligeholdelseseftersyn hvert andet år.

Hovedeftersyn

Du får som det første besøg af en servicemontør, der tester og indregulerer alle installationer i dit hus, der har med varme og varmt brugsvand at gøre. Dernæst undersøger servicemontøren, om der er andre forhold i huset, der gør det svært for dig at opnå en god varmeøkonomi. Og til sidst får du grundig vejledning i, hvad du selv kan gøre for at spare på energien - uden at komforten ryger sig en tur!

VVS-firmaet indberetter alle udførte eftersyn  og giver dig adgang til den landsdækkende ordning for Fjernvarmens Serviceordning, hvor du kan se alle dine rapporter og få et hurtigt overblik over tilstanden på dit anlæg.

Vedligeholdelseseftersyn

Ved et vedligeholdelseseftersyn tjekker servicemontøren, at varmeanlægget fungerer optimalt. Husets varmeanlæg og de enkelte komponenter kontrolleres og justeres.

Teknologisk Institut står bag

Fjernvarmens Serviceordning tilbydes efter den landsdækkende serviceordning, som er et samarbejde mellem en række brancheorganisationer og Teknologisk Institut.

Læs om den landsdækkende Fjernvarmens Serviceordning

Få styr på dit forbrug

Tilmeld dig Fjernvarmens serviceordning her

Tilmeld

For at tilmelde dig Serviceordningen skal du bo i et enfamilieshus på op til ca. 300 m² og afregne direkte med Aalborg Forsyning. 

Har du spørgsmål vedr. Serviceordningen, kan du henvende dig til Aalborg Forsyning på: fjernvarme@aalborg.dk